DOBRY DESIGN, DOBRE TEMPO, DOBRA CENA!

Indywidualne funkcjonalne projekty, spełniające współczesne normy energooszczędności. Jesteśmy razem z Tobą dopóki nas potrzebujesz.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Doświadczenie
Kompleksowa obsługa
Terminowość
MEET THE TEAM
nothing found.
nothing found.
nothing found.
nothing found.

Blogging isn`t just writing…

AKADEMIA BAJKI W PACANOWIE – KONKURS II NAGRODA

Opis założeń programowych

Ideą projektu jest ukształtowanie niespotykanej przestrzeni, która poprzez swoją inspirującą scenerię i program działań kreatywnych sprawi, że odwiedzający Akademię Bajki poczują się jak bohaterowie baśni, bajek i legend.

http://szaniawskiarchitekci.pl/portfolio/2288-2/

Podstawowe dyspozycje przestrzenne projektu Parku Edukacyjnego „Akademii Bajki” powstały w oparciu o warunki terenowe miejsca: jego ukształtowanie i istniejącą roślinność. Połączenie Akademii Bajki z zagospodarowanym już terenem Europejskiego Centrum Bajki przewiduje się poprzez piesze przejście pod ulicą, w naturalnym obniżeniu terenu. Akademia bajki dostępna jest dla niepełnosprawnych użytkowników.

Przygoda w Akademii Bajki zaczyna się już na placu wejściowym, do którego prowadzą drogi z trzech kierunków: terenowymi schodami od strony centrum, przejście podziemne od ECB, łagodnie wznoszące się pochylnie i schody od strony parkingu. Obniżony w stosunku do drogi plac stanowi przedpole dla głównego budynku Akademii oraz „tajemniczego ogrodu”, znajdującego się za wysokim, nieprzeziernym ogrodzeniem. Plac wejściowy jest miejscem ogólnodostępnym, miejscem zabaw pośród stałych i czasowych instalacji przestrzennych.

Architektura głównego budynku jest elementem wprowadzenia odbiorcy w przestrzeń Akademii. Inspiracją architektury stała się tradycyjna forma przekazu bajki jaką jest książka, której karty przenoszą nas do krainy baśni. Budynek – Otwarta Księga jest portalem, który prowadzi nas z codzienności do niczym nieograniczonego świata wyobraźni.

Na południe od pawilonu głównego znajduje się strefa druga – biletowana część parku, która jest ogrodzona i niedostępna dla wzroku osób przebywających na zewnątrz. Przestrzeń tej części Akademii Bajki urządzona jest na kształt mitycznego lasu, niemożliwego do przeniknięcia wzrokiem, skrywającego wiele tajemnic, obietnicy wielkiej przygody. Zdecydowaną większość terenu stanowi labirynt, z wydzielonymi podstrefami o różnym charakterze i programie. Podział na strefy tematyczne oraz program części parkowej dobrany jest tak, aby przeprowadzić uczniów Akademii przez wszystkie możliwe typy wątków bajkowych, jakie odnotowali badacze bajek.

 schemat elewacji

Budynek pawilonu głównego

Budynek pawilonu głównego (A) w formie prostopadłościanu, jest jednoprzestrzenną bryłą, w której luźno umieszczono elementy funkcjonalne. Główną przestrzeń na parterze tworzy hol wejściowy z kawiarnią, kasami, za którymi następuje rozdział do poszczególnych stref Ogrodu. Na antresoli zaprojektowano salę wielofunkcyjną, pomieszczenie biurowe, część wypoczynkową a także wyjście do jednej ze stref Ogrodu.

Konstrukcję pawilonu tworzy przekrycie wykonane z dźwigarów z drewna klejonego o rozpiętości ok. 16m wsparte na układzie słupów znajdujących się przy ścianach zewnętrznych. Wnętrze pawilonu jest całkowicie uwolnione od konstrukcji.

Budynek projektuje się w standardzie nisko energetycznym wyposażonym w  zielony dach ekstensywny. Na dachu umieszczono ogniwa fotowoltaiczne wspomagające główny układ zasilania budynku. Do zasilenia głównych odbiorów energetycznych budynku przewiduje się zastosowanie pompy ciepła z sondami głębinowymi. Ogrzewanie wewnątrz budynku – płaszczyznowe dostosowane do źródła zasilania. Ściany budynku projektowane jako ściana kurtynowa osłonięta ruchomymi lamelami (schemat poniżej).

Zespół zapleczowy

Trzecią część funkcjonalną terenu opracowania, stanowi część biurowo-gospodarcza z wejściem i wjazdem od ul. Słupskiej. Zlokalizowano tam funkcję gospodarcze, biurowe, zaplecza hotelowego, a także część funkcji edukacyjnych. Istniejące na tym terenie budynki (B i C) zostaną poddane gruntownej modernizacji i uzupełnione nowym budynkiem edukacyjnym (D) w nawiązaniu do historycznego układu zagrody świętokrzyskiej. Budynek B hotelowo-biurowy zostanie poddany termomodernizacji z przebudową.  Przebudowa pomieszczeń obejmie wprowadzenie funkcji hotelowej wraz z częścią biurową. Budynek gospodarczy (C) zaprojektowano w obrysie istniejących fundamentów. Budynek edukacyjny (D) usytuowano w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego parku. Wszystkie budynki korespondują z architekturą budynku głównego poprzez swą prostą formę oraz użycie tych samych materiałów wykończeniowych.

Ważnym elementem programowym parku jest zaprojektowany system pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ogniwa fotowoltaiczne umieszczono na dachu budynku, dachach pergoli placu głównego parku i parkingu oraz na drzewach-rzeźbach systemu informacyjno-zadaniowego. Dzięki zastosowaniu tego systemu park będzie mógł być zasilany niezależnie i jego utrzymanie stanie się bardziej ekonomiczne.

Opis założeń scenariusza

Podstawowym założeniem przy tworzeniu kreatywnego programu edukacyjno-kulturalnego parku edukacyjnego „Akademia Bajki” jest stworzenie przestrzeni do nauki przez zabawę. Ważnym założeniem przy formułowaniu scenariusza było znalezienie sposobu na stworzenie komfortowych warunków do zabawy dla dużej grupy użytkowników na stosunkowo małej powierzchni terenu, w tym samym czasie. Odpowiedzią na to jest wydzielenie stref tematycznych z systemem częściowego przestrzennego rozdzielenia poszczególnych stref (tworzenie układów linearnych, rozdzielanie przestrzenne poprzez „ściany” oraz wielopoziomowe nakładanie programu). Przy wydzielaniu w parku stref tematycznych przyjęto metodę porządkowania materiału bajkowego, opartą o systematykę opracowaną przez Juliana Krzyżanowskiego, wybitnego historyka literatury polskiej, edytora i redaktora oraz teoretyka folkloru. Uczony ten tworząc ww. systematykę oparł ją na metodzie Aarnego-Thompsona. Metoda Aarnego-Thompsona jest metodą uniwersalną, dającą się równie dobrze zastosować do bajki łacińskiej średniowiecza, do bajki hinduskiej, starożytnej czy nowożytnej, jak również do dzisiejszej bajki europejskiej, azjatyckiej czy afrykańskiej. Przyjęcie takiego sposobu podziału bajek będzie zrozumiałe za równo dla Polaków jak i turystów z całego świata.

Krzyżanowski w opracowaniu „Polska bajka ludowa w układzie systematycznym” podzielił wątki bajkowe na pięć głównych grup: I. Bajki zwierzęce; II. Baśnie, legendy i nowele – w tym podgrupy: baśnie magiczne; legendy (bajki religijne); nowele (bajki o niezwykłych przygodach); bajki o głupim (oszukanym) potworze; III. Kawały i anegdoty; IV. Bajki ajtiologiczne oraz V. Opowieści wierzeniowe i podania.

W projekcie oraz w scenariuszu programu parku „Akademia Bajki” zarysowano wizję akademii, opartą o podział tematyczny na wyżej wymienione grupy i podgrupy wątków bajkowych. W każdej ze stref tematycznych, użytkownik napotka na scenerię, dającą możliwość różnorakiej interpretacji, inspirującą do różnych aktywności (kreacja, percepcja natury, kultury, ruch) i pobudzającą do uruchomienia wyobraźni. Poprzez ww. strefy poprowadzono główne ścieżki tematyczne, które będą miały na celu zaprezentowanie najciekawszych gatunków polskich opowieści ludowych, ich poetyki, struktur fabularnych, typowych postaci, motywów i odmian regionalnych.

Szczegółowy program Akademii Bajki został tak skonstruowany, aby odwiedzający park – poprzez inspirujące otoczenie, ale też poprzez zadania (gry terenowe), które po drodze napotkają, przeżyli swoje własne przygody, nawiązujące do wątków bajkowych.

W celu wprowadzenia jak najszerszej możliwości wykorzystania przestrzeni parku na polu edukacji, starano się wypracować uniwersalny model przestrzeni, inspirującej do wielu aktywności. Przyjęliśmy założenie, że w parku kształtujemy przestrzenie do zabawy, nawiązujące formą do charakteru światów, miejsc, w których poruszali się bohaterowie z poszczególnych grup i podgrup wątków bajkowych, a nie odwzorowujemy postaci bajkowych oraz obiektów wyjętych z konkretnych bajek.

Układ funkcjonalno-przestrzenny oraz sceneria parku Akademia Bajki pozwoli na zastosowanie w nim nieskończenie wielu scenariuszy zajęć edukacyjnych. Poprzez sekwencję zdarzeń wynikających ze scenariusza zajęć w strefach poszczególnych grup wątków bajkowych, uczestnicy będą gromadzić doświadczenia i wiedzę, która pozwoli im samodzielnie wyciągnąć wnioski. W ten sposób morały i przesłania płynące z literatury dziecięcej będą w naturalny sposób przybliżane uczniom Akademii Bajki.

Ważnym elementem wyróżniającym park jest wprowadzenie do Akademii Bajki multimedialnego systemu informacyjno-zadaniowego, dającego bogatą gamę zastosowań, m.in. organizującego czas i program wizyty w parku (nawigacja po parku, gry terenowe, itp.), równocześnie umożliwiającego kierowanie i zarządzanie ruchem na terenie Akademii.

Sceneria parku oraz elementy programowe – poprzez wielorakość jej interpretacji oraz uniwersalność – będą służyły przez lata. Interaktywność części wyposażenia pozwoli na zmienność repertuaru (inne obrazy, dźwięki, efekty…). Zmienność oferty parku zapewniona zostanie także poprzez stworzenie dogodnej przestrzeni do działań tymczasowych (instalacje artystyczne, wystawy, przedstawienia, itp.)

Dużą wagę przykładamy także do możliwości kreowania parku przez jej użytkowników. Ruchome elementy scenerii pozwolą na zmienianie jej koloru i formy – pozostawianie po sobie tymczasowego „śladu”.

Możliwe jest zwiedzanie indywidualne, grupowe i rodzinne. Nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowej osoby-przewodnika dla grup, gdyż poruszanie się po parku nawigowane jest poprzez system informacyjno-zadaniowy obejmujący cały teren Akademii.

Architekci: Artur Mateńko, Marek Szaniawski, Katarzyna Woźnicka

Architekci krajobrazu: Magda Kazulo, Katarzyna Łowicka

Projekt wnętrz szkoły Jogi – Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy w Warszawie przy ul. Brackiej.

 

 

Projekt wnętrz zakłada optymalny podział przestrzeni z uwzględnieniem zasad Feng Shui. Wchodzimy do kwadratowej przestrzeni recepcyjnej, znajduje się tu również źródło wody i miejsce spotkań. Dalej szatnie toalety w tym również dla osób na wózku. Głównym elementem są dwie sale do praktyki doświetlone światłem naturalnym, widok z okien prowadzi wzrok ponad dachami. Oświetlenie energooszczędne i neutralne w formie. Posadzki i stolarka wewnętrzna prasowana trawa bambusowa.

Projektanci Magda Wielogórska, Ewa Garniec, Joanna Jedynak, Adam Ramotowski, Marek Szaniawski

 

 

szaniawski architekci joga bracka 7

szaniawski architekci joga bracka 4szaniawski architekci joga bracka 5szaniawski architekci joga bracka 10

 

WIĘCEJ

http://szaniawskiarchitekci.pl/portfolio/1755-2/

JURA KRAKOWSKO CZĘSTOCHOWSKA – nowoczesny projekt domu

JURA KRAKOWSKO CZĘSTOCHOWSKA – nowoczesny projekt domu. Dom energooszczędny.
Nowoczesny dom w tradycyjnej formie stodoły z dachem dwuspadowym. Bez kompromisów – wewnątrz nowoczesna przestrzeń, pompa ciepła, dom pasywny / energooszczędny, na zewnątrz mur z wapienia, szyby trójwarstwowe. Niezakłócony widok na pagórki w oddali.

 

szaniawski architekci ludna energooszczedny 6 szaniawski architekci ludna energooszczedny 5 szaniawski architekci ludna energooszczedny 4 szaniawski architekci ludna energooszczedny 3 szaniawski architekci ludna energooszczedny 2 szaniawski architekci ludna energooszczedny 10 szaniawski architekci ludna energooszczedny 1

Artykuł na temat naszej realizacji Warszawa Wawer

Artykuł na temat naszej realizacji Warszawa Wawer – projekt domu jednorodzinnego.
„Nasz wymarzony dom miał mieć prostą geometryczną
bryłę i płaski dach. Spadziste dachy nam się nie podobają
– zazwyczaj są nudne i sprawiają, że trudno nadać budynkowi
nowoczesny charakter. Poza tym skosy znacznie ograniczają
funkcjonalność poddasza.
Nasz dom składa się z dwóch zestawionych
ze sobą kostek o różnej wysokości i sposobie wykończenia.
W przyziemiu znajdują się pomieszczenia strefy dziennej,
na piętrze sypialnie.  drugim piętrze części oblicowanej drewnem,
pokój rekreacyjny z tarasem urządzonym na dachu tynkowanego kubika. W sumie 175 m2 powierzchni użytkowej.
Dom jest całkowicie podpiwniczony. Jego wysokość dochodzi
do 10 m. Budynek znajduje się w otulinie parku krajobrazowe-
go i plan miejscowy wymagał, aby powierzchnia zabudowy nie
przekraczała 20% działki.”
-cyt murator.

Mamy nagrodę – Konkurs na zadaszenia metra w Warszawie

..przywołaliśmy symbol Warszawskiej Syrenki. Kształtowaliśmy je tworząc alegorie, która oprócz swej funkcji nadaje nową wartość, treść przestrzeni publicznej. Obiekt staje się biżuterią miejskiej struktury podstawowej. Syrena – półkobieta półryba, która według legendy obiecała bronić swych mieszkańców to symbol, którego odniesień brak..

Wykonanie projektu koncepcyjnego w zakresie architektury zadaszeń nad schodami przy wyjściach ze stacji I linii metra w Warszawie.

1. Idea
2. Rozwiązania przestrzenne
3. Konstrukcja
4. Rozwiązania materiałowe
5. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu
6. Modułowość i adaptacja przyjętych rozwiązań

1. IDEA PROJEKTU
Dzisiejsza Warszawa, dynamicznie rozwijająca się, piękna i chaotyczna, zdominowana przez ogromne inwestycje w przestrzeni publicznej oraz ilość tych, o charakterze mieszkaniowym, przytłacza swą anonimowością szklanych wieżowców i kolejnych zamkniętych osiedli.
Metro, element podstawowej infrastruktury miejskiej. Jego wizytówką w krajobrazie są części naziemne pełniące jednocześnie funkcję łącznika tego co pod ziemią z tym co na jej powierzchni. Obiekty, które powinny poprzez swa formę być czytelnym w przestrzeni miasta sygnałem sugerującym lub czy wręcz prowokującym do zmiany poziomów. Projektując zadaszenia przywołaliśmy symbol Warszawskiej Syrenki. Kształtowaliśmy je tworząc alegorie, która oprócz swej funkcji nadaje nową wartość, treść przestrzeni publicznej. Obiekt staje się biżuterią miejskiej struktury podstawowej. Syrena – półkobieta półryba, która według legendy obiecała bronić swych mieszkańców to symbol, którego odniesień brak w odbiorze dzisiejszej Stolicy. Zaprojektowana przez nas forma chroni przed uciążliwymi warunkami atmosferycznymi, to kobieca – z jednej strony silna z drugiej delikatna bryła. To zmienna półkobieta – półryba zinterpretowana i przedstawiona w dynamicznej formie przestrzennej, której nadano dualne cechy, zauważono antagonizmy stanowiące o jej dynamice i pięknie. Plastyka zaprojektowanej architektury stanowi o jedności dzieła, a współgrające elementy narracji opowiadają o spójnej, pełnej sprzeczności istocie. Unikając dosłowności dążyliśmy do zaproponowania obiektu o charakterze miejskim ale nie pozbawionego treści. Obiektu, którego forma przestrzenna w czytelny sposób określi funkcje z perspektywy obu poziomów.

2. ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE
Wejścia na poszczególne stacje południowego odcinka I linii metra to obiekty sytuowane w ścisłej przestrzeni dużych arterii, skrzyżowań, będące elementami ulicy oglądanymi z każdej strony: z bliska, z daleka z dołu i z góry co jest istotnym czynnikiem procesu projektowego zadaszeń nad schodami. Zaprojektowana forma w atrakcyjny sposób wzbogaca krajobraz miejski, niezależnie od miejsca, z którego jest postrzegana. Z poziomu -1 zaprojektowany obiekt otwiera się na przestrzeń ulicy, dachów, okien budynków. Kontakt wzrokowy powoli oswaja pasażera z przestrzenią i życiem na powierzchni. Elementy ścian wewnątrz pokryto ciepłą kolorystyką, zewnętrze płaszczyzny metalową, zimną skórą. Zaprojektowano wąskie pasy świetlne podkreślające strukturę obiektu. Przyjęto identyfikacje kolorem jako wyróżnik plastyczny poszczególnych stacji. Stanowi on kontynuację przyjętych w latach 80-tych rozwiązań. Poprzez zmienną dla poszczególnych stacji kolorystykę wewnętrznych ścian zadaszeń nad schodami wprowadzono łącznik danej części miasta i danej stacji. Decydując się na zaproponowaną formę przywołaliśmy warszawski modernizm, którego przestrzenna zabawa „składanej kartki” jest wspaniałą, wartą kontynuacji tradycją kształtowania obiektów pokrewnych w Stolicy / perony dworca kolejowego Powiśle, otwarte baseny Praga Południe.

3. KONSTRUKCJA
Obiekt stanowi zestawienie 7-miu modułowych coraz niższych ram pełnych i łączących je ram szklanych. Ramy pełne rozstawione są co 150 cm i mocowane do wierzchu istniejących żelbetowych ścian bocznych schodów. Konstrukcja główna obiektu to autonomiczne elementy statyczne, stalowy szkielet ram z profili IPE120 łączonych śrubami. Ściany takiej ramy połączone nachylonym rusztem / poziomymi belkami tworzą w Ramy połączono ze sobą stalowymi ceownikami, w których zamontowano dylatowane tafle szkła. Geometria obiektu – łamany układ ram, wzmacnia statykę konstrukcji. Nachylenie powierzchni dachu kolejnych ram oraz szklanych łączników umożliwia swobodny odpływ wody deszczowej odprowadzonej z obiektu dzięki rynnie zamontowanej w szczelinie ostatniego, najniższego elementu zadaszenia. Woda jest odprowadzana poprzez rury spustowe ukryte w ścianach bocznych najniższej ramy. Różnica wysokości poszczególnych ram opadających wraz z linią schodów podyktowana jest również ergonomią i aspektem ekonomicznym projektu.

4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE
Oparte na antagonizmach, ciepłe – zimne, lekkie – ciężkie, gładkie – szorstkie, pełne -puste. Podstawą dla projektowanej formy zadaszeń są istniejące żelbetowe ściany zewnętrzne wzdłuż schodów prowadzących na poziom -1, których wykończenie stanowią betonowe płyty prefabrykowane w kolorze naturalnym. Skórę zewnętrzną stalowej konstrukcji obiektu zaprojektowano z metalowych giętych płaszczyzn szczotkowanej stali lub innego odpornego na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu metalu. Montowane bezpośrednio do konstrukcji stalowej. Wewnętrzną skórę obiektu ukształtowano z lekkich i szybkich w montażu powtarzalnych elementów z płyt HPL. Pomiędzy ramy pełne zamontowano pasy szkła przeziernego o właściwościach samoczyszczących np. szyba z powłoką Bioclean / Saint Gobain. Dla oświetlenia obiektu zastosowano lightboxy, które zlokalizowane wzdłuż jednego z krótszych boków każdej z ram będą oświetlać wnętrze a jednocześnie podkreślać strukturę obiektu. Obiekt w całości wykonany z materiałów niepalnych, nierozprzestrzeniających ognia / EI30. Zastosowany układ nierównoległych ścian bocznych obiektu oraz zastosowanie wewnętrznej okładziny ściennej dla ram z płyty strukturalnej HPL stanowi o dobrej akustyce wnętrza, które powoli otwiera się na dźwięki odmiennych rzeczywistości.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTU
Obrys projektowanych zadaszeń zawiera się w liniach dzisiejszych murów zewnętrznych otworów nad schodami. Nasza decyzja podyktowana jest już minimalną ich odległością w stosunku do innych elementów tkanki miejskiej tj. ścieżki rowerowe, ulica. Proponowane stojaki na rowery to funkcja towarzysząca, rozwiązanie podyktowane potrzebą użytkowników. Wpisujące się w program Bike&Ride, który określono dla stacji od Kabaty do Racławicka jako obowiązujący. Swą formą nawiązują do bryły obiektu głównego. Wykonane ze stalowych profili zamkniętych, są nośnikiem integracji i kumulacji funkcji nieuporządkowanej przestrzeni miejskiej. Zachowano minimalny spadek terenu na zewnątrz obiektu.

6. MODUŁOWOŚĆ  I ADAPTACJA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
W całości stworzony z elementów powtarzalnych obiekt to 10ciometrowej długości konstrukcja podstawowa, której montaż na połączenia śrubowe gwarantuje krótki czas realizacji oraz małą inwazyjność w funkcjonowaniu miasta. Projektowany obiekt ma spełniać warunek możliwości adaptacji rozwiązań architektonicznych dla wyjść z poziomu -1 stacji południowego odcinka I linii metra dla rozpiętości 4.5-6,5 m na długości 10-16m. Nasza odpowiedzią na postawione zadanie jest obiekt, który można zastosować w skali nawet od 3 do 9cio metrowych rozpiętości bez straty na atrakcyjności bryły i oraz jakości architektury. Obiekt umożliwiający zastosowanie zaprojektowanych rozwiązań również dla wejść o zmiennej długości otworu na schody od 10 do16 i więcej metrów. Ograniczeniem jest tu tylko minimalna wysokość stropu nad schodami, spocznikiem.

autorzy: Artur Mateńko, Marek Szaniawski, Kasia Woźnicka
http://szaniawskiarchitekci.pl

 

zadaszenia metra w Warszawie – szaniawskiarchitekci.pl

Indywidualny projekt przebudowy domu – Wawer – Linia Otwocka

Projekt przebudowy domu z lat 70 80. „Linia Otwocka” Warszawa Wawer. Inwestor postawił zadanie wykonania domu, który umożliwi dostosowanie budynku z lat 70tych do swoich potrzeb. Ograniczony budżet zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącej tkanki budowlanej. Po analizie ekonomicznej podjęto decyzję o pozostawieniu podpiwniczenia, fundamentów oraz płyty parteru i ścian parteru. Zły stan techniczny budynku oraz nowa funkcja wymagała wylania nowego stropu i wykonania nowego poddasza.

http://szaniawskiarchitekci.pl/?portfolio=dom-wawer-ul-sobierajska-2

Autor – Architekt warszawa.

 

 

Trzecie targi DOM INTELIGENTNY 2014 | inteligentny dom, Knx, eib, nowoczesny dom, Eko dom, kino domowe

link:

Trzecie targi DOM INTELIGENTNY 2014 | inteligentny dom, Knx, eib, nowoczesny dom, Eko dom, kino domowe.

Trzecia edycja targów DOM INTELIGENTNY 2014 oraz AV&HOME CINEMA SHOW i Wystawa Inteligentny e-Garaż odbędzie się w strefie BIZNES Stadionu Narodowego w Warszawie, w terminie 3-5 października 2014

źródło internet

Domek letniskowy na działkę.

Domek letniskowy, wszędzie pasuje, skośny dach.
Nie musisz mieć działki budowlanej, żeby wybudować taki dom. Działka o kategorii „rekreacyjna” umożliwia takie przedsięwzięcie.

http://szaniawskiarchitekci.pl/?portfolio=dom-letniskowy-3

Gazeta.pl – artykuł o naszym projekcie

http://szaniawskiarchitekci.pl/?portfolio=projekt-placowki-muzealnej-ipn-przy-ulicy-strzeleckiej-w-warszawie
Muzeum żołnierzy wyklętych artykuł na gazeta.pl IPN

Muzeum żołnierzy wyklętych artykuł na gazeta.pl

 Muzeum powstanie w dawnej kwaterze głównej NKWD przy ul. Strzeleckiej 8. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby muzeum pochłonie prawie pół miliona złotych, z czego ok. 300 tys. zł pochodzić będzie z unijnej dotacji

Kamienica przy Strzeleckiej w 1945 r. była jedną z dwóch z dwóch siedzib generała Iwana Sierowa, uznawana za główną kwaterę NKWD w Polsce. W kolejnych latach znajdował się tutaj areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tutaj trafiali tzw. żołnierze wyklęci – antykomunistyczni partyzanci, którzy po 1945 r. nie złożyli broni.

Budynek jest własnością firmy deweloperskiej One Development. – Przed wojną to był piękny budynek. Chcemy przywrócić jej kształt i wygląd, a także po części…………………………..

 

Contact Us

OUR OFFICE:

1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043
(650) 253-0000
www.google.com

CONTACT INFO:
GET IN TOUCH WITH US:
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Take advantage of all the features of Sympathique!

BUY THIS THEME