O nas – Szaniawski Architekci

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie.

Główni architekci:  Artur Mateńko / Marek Szaniawski

Jesteśmy na rynku od 2001 r.  Zrealizowaliśmy wiele projektów budynków nowo-projektowanych, przebudów, rozbudów, zmiany funkcji budynków istniejących. Nasze doświadczenia dotyczyły tematów skomplikowanych z punktu technicznego jak i formalno-prawnego – interpretacji zapisów prawa budowlanego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień Stołecznego Konserwatora Zabytków. Podejmujemy się trudnych zadań wymagających wiedzy i doświadczenia.

Poznaj proces projektowy i naszą ofertę.

  • Zaczynamy od rozmowy telefonicznej, ogólnej rozmowy.
  • Email podsumowujący sytuację i kreślenia zagadnień i materiałów na pierwsze spotkanie w terenie / video / w biurze przy ul. Ludnej 10 w Warszawie.
  • Po ustaleniu zakresu prac sporządzamy wspólnie elestyczną dla Państwa ofertę.
  • Po kolei realizujemy etapy ujęte umową, najczęściej zaczynając od koncepcji.

Kompleksowy zakres naszych usług:
– doradztwo i analizy związane z zakupem działki budowlanej,
– doradztwo w zakresie określania możliwości technicznych i prawnych planowanych inwestycji,
– opracowania analiz i koncepcji na potrzeby uzyskania – Decyzji o warunkach zabudowy,
– pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych i w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu,
– ekspertyzy i inwentaryzacja budowlana istniejących budynków,
– koncepcje architektoniczne w oparciu o wytyczne inwestora, przepisy prawa, normy budowlane,
– obsługa w zakresie spraw urzędowych poprzedzających projekt oraz w trakcie trwania projektu,
– przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami władz lokalnych,
– wszelkie uzgodnienia – SANEPID, BHP, PPOŻ, Konserwator zabytków, ZUD,
– uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych i projektów aranżacji wnętrz,
– nadzór autorski na budowie (sprawdzenie zgodności prac z projektem i bieżąca pomoc w czasie budowy),
– opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót , specyfikacji technicznej odbioru robót.

Współpracujemy ze specjalistami we wszystkich branżach:konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, drogowej, projektantów zieleni. Podejmujemy się trudnych zadań, wymagających wiedzy i doświadczenia.

Zapraszamy do kontaktu >

Poniżej prezentujemy publikacje, które miały miejsce i były związane z naszą Pracownią Architektoniczną.