Rozbudowa domu Warszawa Wola nadbudowa konserwator

Rozbudowa domu Warszawa

 

Historyczne osiedla Warszawy

Rejony zachowanych w Warszawie historycznych zespołów willowych to miejsca szczególnie atrakcyjne dla mieszkańców naszego miasta. Zespoły willowe Górnego Mokotowa, Kolonia Łaskiego w układzie urbanistycznym „Saskiej Kępy”, Żoliborz Oficerski to tylko niektóre enklawy historycznej zabudowy. Rozbudowa domu Warszawa. Uporządkowana urbanistyka, cenne zabytki architektury, wiele z okresu międzywojennego usytuowane w zieleni, blisko parków z całą potrzebną infrastrukturą są nie tylko azylem dla mieszkańców tych dzielnic ale także przyciągają tych mieszkających trochę dalej. To miejsca szczególnie atrakcyjne na wieczorne lub weekendowe spacery, kiermasze, popularne targi śniadaniowe, czy przyuliczne wystawy fotograficzne a nawet cyklicznie organizowane kameralne koncerty i inne wydarzenia plenerowe.

Rozbudowa domu Warszawa – Stary dom jako model architektury

Świeżo wykonany przez naszą pracownię projekt dotyczący takiej zabudowy znajduje się na Osiedlu Koło – Wystawa BGK z domami wolno stojącymi, bliźniaczymi i w zabudowie szeregowej. Budynki zaprojektowane i powstałe w 1935r jako modelowe przykłady rozwijającego się w dwudziestoleciu międzywojennym budownictwa mieszkaniowego na wystawę światową wtedy jeszcze na peryferiach miasta. Jeden z takich „bliźniaków”, przedmiot naszego projektu rozbudowy i przebudowy to przykład architektury modernistycznej dwudziestolecia międzywojennego polskiego funkcjonalizmu.
Na pierwszy rzut oka ograniczony do minimum detal, zwraca uwagę nie tylko prostą formą ale i wysmakowanym kształtem wszystkich elementów: Wielkością, proporcją podziałów okien szczegółem balustrad. Czystą, prostą, sześcienną bryłę budynku wzbogaca usytuowany na pierwszym planie „strażnik” domu – ganek, kryjący płytką wnękę, w której osłonięte są drzwi wejściowe. Płaszczyzna ściany połączonych ganków obydwu części bliźniaka widoczna od strony ulicy z doskonale usytuowanymi małymi okienkami doświetlającymi wiatrołapy, zakończonej delikatnym gzymsem, jest jednocześnie parawanem dla balkonu – częściowo odsłoniętego z ciekawym detalem balustrady, wyoblonej na narożniku. Stalowy pochwyt jest nieco wyżej niż ścianka balustrady, co tworzy okazję do jeszcze jednego nieszablonowego rozwiązania: koniec rury zaokrągla się tutaj i wbija od góry w ściankę.
Dzisiaj, gdy przepisy budowlane precyzyjnie określają wysokości balustrad być może nie dałoby się takiego detalu wykonać i musiałby wyglądać trochę inaczej.

Konserwator a rozbudowa domu Warszawa.

Niełatwe wielomiesięczne uzgodnienia z urzędem konserwatorskim, doprowadziły do wypracowania koncepcji dla tej inwestycji. Zachowanie oryginalnych elementów budynku znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ), chronionego przepisami prawa o ochronie zabytków oraz zapisami planu miejscowego jest właściwie obowiązkiem. Jednak dom musi być przebudowany i rozbudowany, bo współczesne potrzeby mieszkaniowe szczególnie rodziny wielopokoleniowej wymagają takich inwestycji. Jednocześnie duch historycznej architektury powinien zostać zachowany.
Znajdujemy rozwiązanie, a ten projekt rozbudowy i przebudowy budynku to kolejna okazja do podniesienia standardu zamieszkania w pięknym otoczeniu, ale także do zajęcia się tym co lubimy robić – reaktywacji małego fragmentu zabytkowej tkanki Naszego Miasta.

Założenia projektowe

Budynek w zab. bliźniaczej piętrowy z dachem trójspadowym o kącie nachylenia połaci ok 16° kryty papą, na ścianach tynk w kolorze szarym, stolarka w kolorze białym. Budynek z roku 1935-go wybudowany na Wystawę Budowlano-Mieszkaniowa Banku Gosodarstwa Krajowgo w stylu polskiego funkcjonalizmu. Rozbudowa domu Warszawa.
Projektowana forma będzie prostą bryłą z płaskim dachem nawiązująca stylistycznie do architektury istniejącego budynku. Dobudowa będzie niższa od istniejącego budynku oraz wycofana w stosunku do frontowej ściany o 5,6 metrów. Rozbudowę planuje się od strony wschodniej i północnej. Powierzchnia zabudowy planowanej rozbudowy to ok. 62 m2. W nawiązaniu do budynku istniejącego elewacja tynkowana w kolorze białym.
Kolorystyka: zgodna z istniejącą. Kolorystyka budynków sąsiednich (np. Bolecha 76 nieoryginalna)
W zakresie realizacji stosowania dachów o analogicznych spadkach połaci dachowych – dobudowana część nie posiada dachu – zaprojektowano taras na dachu. Forma rozbudowy jest w tym zakresie podobna do istniejącej
W zakresie wycofania nowo projektowanej zabudowy brak kondygnacji nadbudowywanych. Niedoprojektowaną cześć wycofano o połowę istniejącego gabarytu budynku (wg zaleceń ujętych w piśmie konserwatora)

Zgodnie z pismem konserwatora budynek został wycofany do poły elewacji bocznej. Forma architektoniczna dopasowana do istniejącej architektury budynku w zakresie proporcji, kolorystyki, układu okien. Zaprojektowano teraz. Bryłą ma mniejszą wysokość od istniejącej zabudowy, okna od strony północnej zostały zmniejszone w stos do koncepcji przedstawionej jako załącznik do zaleceń.

Ekspertyza techniczna stanu istniejącego elementów budowlanych budynku objętego inwestycją oraz możliwości rozbudowy. Czy możliwa jest rozbudowa domu Warszawa?

Rozpatrywany budynek jednorodzinny, który będzie poddany rozbudowie znajduje się w dobrym stanie technicznym. W budynku nie występują nadmierne ugięcia w stropach i w elementach drewnianych więźby dachowej również w budynku nie występują niepokojące zarysowania w elementach konstrukcyjnych budynku, które by świadczyły o złej pracy statycznej budynku.

Rozbudowa będzie realizowana przez dostawianą bryłę budynku (konstrukcja monolityczna płytowo-słupowa ze ścianami nośnymi murowanymi), która będzie oddylatowana na całej wysokości łącznie z jej fundamentami od budynku objętego opracowaniem. Zapewni to niezależne osiadanie nowej części budynku od starej, które nie będzie wpływało zarówno na starą część budynku, jak również na budynek „sąsiada” przy spełnieniu zasady, że fundamenty projektowane pod dostawianą bryłę budynku będą miały spód równy spodowi istniejącego fundamentu „starego” budynku.
W podłożu występują proste warunki gruntowe w poziomie posadowienia dostawianej nowej bryły grunty są nośne, woda gruntowa do głębokości 6,0 m nie występuje. Wniosek – możliwa rozbudowa domu Warszawa.

Może zainteresujesz się również innymi artykułami?