Remont, przebudowa, nadbudowa Mokotów Warszawa

Często zapisy planu miejscowego uniemożliwiają rewaloryzację eksponującą historyczny charakter miejsca przy jednoczesnym nadaniu nieruchomości współczesnych wartości użytkowych i estetycznych. Szansą na uporządkowanie nieruchomości nie tylko jako prywatnej własności ale też jako części tkanki miejskiej jest gruntowne przeprojektowanie.

Analiza materiałów historycznych budynku jak również analiza dokumentów i przedstawiona propozycja projektowa Inwestora i Autorów projektu pozwala dostosować budynek do współczesnych potrzeb przy zachowaniu i uszanowaniu istotnych elementów ważnych z uwagi na ochronę konserwatorską otoczenia jak i walory architektoniczne budynku.

Odnosząc się do przepisów prawa o ochronie zabytków, to Ustawodawca wprowadził na rozróżnienie na formę ochrony ścisłej wpisując nieruchomości do rejestru zabytków i zapewniając tym samym możliwość finansowania zewnętrznego przez jednostki administracji publicznej oraz formę ochrony pośredniej wpisując obiekt do gminnej ewidencji zabytków i tym samym zezwalając na podejmowanie czynności modernizacyjnych wykraczających po za ochronę rejestrową. Wymagania ujęte w piśmie MWKZ dla przedmiotowego obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków są bardzo restrykcyjne, analogiczne do zapisów dla obiektów chronionych wpisem do rejestru zabytków i naszym zdaniem wykraczają poza ochronę niezbędną w tym przypadku.

Wykonywane samowolnie prace remontowe (np. wymiany okien na PCV) powodują zniszczenie elementów, które w wydanych zaleceniach wskazane są do ochrony. Często, ta obserwacja, pozwala przekonać konserwatora do naszych propozycji, pozwala to uchronić budynek przed rozbiórką.

Chcielibyśmy ochrony otoczenia, a także aby nieruchomość nawiązywała do zabytkowego stylu i korespondowała z otoczeniem, jednocześnie aby odpowiadała użytkownikom nieruchomości.

Może zainteresujesz się również innymi artykułami?