# Postcovidowy świat home-office – przystosowanie biur

W jednym z ostatnio realizowanych przez nas projektów przestrzeń biurową zamieniamy na bardziej elastyczną i efektywną za razem. Firma z obszaru marketingu przez ostatnie lata stale i sukcesywnie się rozwijająca nie zamierza zmieniać swoich celów i priorytetów. Jednym z nich jest dalszy rozwój i pozostawienie zatrudnienia na tym samym poziomie. Zasady funkcjonowania biura jednak muszą się zmienić. Nie wystarczy wysłać połowy pracowników do pracy zdalnej a drugą połowę pozostawić w biurze, próbując zachować stary standard funkcjonowania przestrzeni.

Nie wiemy jeszcze dokładnie jak będzie wyglądał postcovidowy świat, przewidujemy większy dystans społeczny, możemy zgadywać w jakich warunkach będziemy się uczyć, spotykać czy pracować. Wszyscy zadają sobie pytanie : ”Jak korona wirus wpłynie na świat”

Jesteśmy na początku duży zmian społecznych i będziemy chcieli się do nich przystosować.

W nowych warunkach w jakich nam przyjdzie funkcjonować wykonywanie pracy będzie wymagało przemodelowania nie tylko sposobu myślenia o prowadzeniu firmy, kontakcie, codziennym funkcjonowaniu biura.

W nowych warunkach sanitarnych określanych przez rządy i instytucje do tego powołane powtarzają się pewne wielkości parametry, których należy przestrzegać myśląc o bezpiecznym funkcjonowaniu w pracy. Warunki te, jeszcze nie skodyfikowane ale już wypracowywane przez instytucje do tego powołane chcemy wdrożyć jak najszybciej. Nie tylko ze względu na potencjalne zagrożenie, ale także ze względu na to aby jak najszybciej dopasować się do zmieniającej rzeczywistości.

Już teraz w przestrzeni pracy biurowej możemy wyodrębnić trzy podstawowe obszary wymagające dedykowanych rozwiązań.

Tymi obszarami są: strefa wejścia jako miejsce pierwszego kontaktu z firmą dla której oprócz wymagań sanitarnych należy spełnić także inne indywidualne dla danej działalności, strefa pracy indywidualnej dopasowanej do bezpiecznego funkcjonowania przez cały dzień oraz strefa obszaru kontaktów (przestrzenie wspólne, miejsca kontaktu bezpośredniego) gdzie oprócz bezpieczeństwa istotną rolę odgrywa właśnie jej przeznaczenie czyli to, że jest stworzona została do bezpośredniego kontaktu.

A jak będzie wyglądało przeciętne miejsce pracy? Co spowoduje powiększenie dystansu między pracownikami? Jaki wpływ na przeciętne miejsce pracy będzie miało zmniejszenie liczby pracujących w tej samej przestrzeni.

W świecie gdzie bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem zastosowanie rozwiązań przestrzennych czy dopasowanie środków ochrony w biurze wymaga zaplanowania. Zaprojektowanie takich przestrzeni będzie potem miało wpływ nie tylko na codzienne funkcjonowanie biura ale także wizerunek firmy czy jej możliwości rozwoju.

Może zainteresujesz się również innymi artykułami?