...

Many – osiedle domów wielorodzinnych

Many – Osiedle domów wielorodzinnych.

Zespół mieszkaniowy powierzchnia 20 HA.

Projekt obejmował budynki wielorodzinne wraz z obiektami towarzyszącymi, parkingami…

Może zainteresujesz się również innymi artykułami?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.