...

Budynek wielorodzinny – Warszawa Grochów

Masz nowy budynek wielorodzinny – Warszawa Grochów – gotowy.

Zaprojektowany na niewielkiej działce przy akompaniamencie wszystkich możliwych przeciwności losu.

Bardzo intensywna zabudowa nie przeszkodziła w wykorzystaniu możliwości terenu. Staraliśmy się uzyskać lekkość i nieregularność bryły, budynek uzupełnia tkankę miejską tworząc kontynuację pierzei ulicy.

Może zainteresujesz się również innymi artykułami?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.