Oferta – stodoła polska

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi projektami domów o prostej formie STODOŁY POLSKIEJ, projektowanych i budowanych poza miastem, często w krajobrazie tradycyjnej polskiej wsi.
Z jednej strony tradycja, osadzenie w krajobrazie, z drugiej strony nowoczesność rozwiązań
pozwala zrealizować marzenia Inwestora bez żadnych kompromisów.
Nasze domy to połączenie tradycji z nowoczesnymi technologiami zapewniającymi nie tylko współczesne wymagania dotyczące energooszczędności ale także komfortu i łatwości użytkowania.
Wysokie wymagania stawiane współczesnym domom jak również indywidualne potrzeby Inwestora wymuszają zastosowanie takich rozwiązań jak energooszczędna stolarka okienna, źródło ciepła w postaci pompy ciepła, wentylacja mechaniczna z rekuperacją oraz elementami domu inteligentnego. Instalacje, technologia, wszystkie aspekty funkcjonowania domu zostały podporządkowane idei domu przyjaznego w użytkowaniu, prostemu w obsłudze.
W zgodzie z tą myślą, stosowane są materiały tradycyjne, dostępne lokalnie i obecnych w architekturze i krajobrazie.
Naturalną konsekwencją tych rozwiązań jest

To dzięki prostej, tradycyjnej bryle domu i czytelnemu układowi pomieszczeń dwukondygnacyjna przestrzeń części dziennej nowoczesnego domu może zostać zawarta w tej formie.

Pracę nad projektem rozpoczynamy po dostarczeniu adresu inwestycji, oraz planu miejscowego/warunków zabudowy.

OFERTA na wykonanie projektu domu.

 1. Zakres opracowania
  etap a – projekt koncepcyjny opracowywany do momentu akceptacji,
  etap b – projekt budowlany – część architektoniczna i konstrukcyjna, instalacje wytyczne/opis, projekt zagospodarowania terenu, charakterystyka energetyczna, do uzyskania pozwolenia na budowę.
  Część nieobowiązkowa (w trakcie kiedy projekt jest już złożony w urzędzie),
  etap c – projekt wykonawczy część konstrukcyjna,
  etap d1 – projekt budowlany: elektryczny, sanitarny,
  etap d2 – projekt wykonawczy: elektryczny, sanitarny,
  etap f – kosztorys.
 2. Terminy realizacji przedmiotu umowy

etap a – 4 tyg.,
etap b – 6 tyg.,

Korzyści z projektu z mami:

 • nasze doświadczenie pomoże wybrać optymalne rozwiązania projektowe,
 • projekty mające odzwierciedlenie w założonych finansach,
 • wsparcie sprawdzonych projektantów innych branż,
 • zdalne doradztwo w cenie projektu w trakcie budowy,
 • każdy projekt jest nietypowy – jesteśmy do tego przyzwyczajeni – wybierzemy najlepsze rozwiązanie,
 • odpowiednio zinterpretujemy zapisy planów miejscowych.

Oferujemy kompleksowy zakres naszych usług:

 • doradztwo i analizy związane z zakupem działki budowlanej,
 • doradztwo w zakresie określania możliwości technicznych i prawnych planowanych inwestycji,
 • opracowania analiz i koncepcji na potrzeby uzyskania – Decyzji o warunkach zabudowy,
 • pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych,
 • pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu,
 • ekspertyzy i inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków,
 • koncepcje architektoniczne w oparciu o wytyczne inwestora, przepisy prawa, normy budowlane,
 • obsługa w zakresie spraw urzędowych poprzedzających projekt oraz w trakcie trwania projektu,
 • przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami władz lokalnych,
 • wszelkie uzgodnienia – SANEPID, BHP, PPOŻ, Konserwator zabytków, ZUD,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych i projektów aranżacji wnętrz,
 • nadzór autorski na budowie (sprawdzenie zgodności prac z projektem i bieżąca pomoc w czasie budowy),
 • opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej odbioru robót.

Jesteśmy na rynku od 2001 r. Zrealizowaliśmy wiele projektów budynków nowo-projektowanych, przebudów, rozbudów, zmiany funkcji budynków istniejących. Nasze doświadczenia dotyczyły tematów skomplikowanych z punktu technicznego jak i formalno-prawnego – interpretacji zapisów prawa budowlanego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień Stołecznego Konserwatora Zabytków. Podejmujemy się trudnych zadań wymagających wiedzy i doświadczenia.