Oferta – Dom atrialny

Dom atrialny – metoda na kameralne miejsce w każdej zabudowie. Stanowiące serce domu atrium, na które do środka otwiera się dom.

Pracę nad projektem rozpoczynamy po dostarczeniu adresu inwestycji, oraz planu miejscowego/warunków zabudowy.

OFERTA na wykonanie projektu domu.

 1. Zakres opracowania

etap a – projekt koncepcyjny opracowywany do momentu akceptacji,
etap b – projekt budowlany – część architektoniczna i konstrukcyjna, instalacje wytyczne/opis, projekt zagospodarowania terenu, charakterystyka energetyczna, do uzyskania pozwolenia na budowę.
Część nieobowiązkowa (w trakcie kiedy projekt jest już złożony w urzędzie),
etap c – projekt wykonawczy część konstrukcyjna,
etap d1 – projekt budowlany: elektryczny, sanitarny,
etap d2 – projekt wykonawczy: elektryczny, sanitarny,
etap f – kosztorys.

 1. Terminy realizacji przedmiotu umowy
  etap a – 4 tyg.,
  etap b – 6 tyg.,

Korzyści z projektu z mami:

 • nasze doświadczenie pomoże wybrać optymalne rozwiązania projektowe,
 • projekty mające odzwierciedlenie w założonych finansach,
 • wsparcie sprawdzonych projektantów innych branż,
 • zdalne doradztwo w cenie projektu w trakcie budowy,
 • każdy projekt jest nietypowy – jesteśmy do tego przyzwyczajeni – wybierzemy najlepsze rozwiązanie,
 • odpowiednio zinterpretujemy zapisy planów miejscowych.

Oferujemy kompleksowy zakres naszych usług:

 • doradztwo i analizy związane z zakupem działki budowlanej,
 • doradztwo w zakresie określania możliwości technicznych i prawnych planowanych inwestycji,
 • opracowania analiz i koncepcji na potrzeby uzyskania – Decyzji o warunkach zabudowy,
 • pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych,
 • pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu,
 • ekspertyzy i inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków,
 • koncepcje architektoniczne w oparciu o wytyczne inwestora, przepisy prawa, normy budowlane,
 • obsługa w zakresie spraw urzędowych poprzedzających projekt oraz w trakcie trwania projektu,
 • przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami władz lokalnych,
 • wszelkie uzgodnienia – SANEPID, BHP, PPOŻ, Konserwator zabytków, ZUD,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych i projektów aranżacji wnętrz,
 • nadzór autorski na budowie (sprawdzenie zgodności prac z projektem i bieżąca pomoc w czasie budowy),
 • opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej odbioru robót.

Jesteśmy na rynku od 2001 r. Zrealizowaliśmy wiele projektów budynków nowo-projektowanych, przebudów, rozbudów, zmiany funkcji budynków istniejących. Nasze doświadczenia dotyczyły tematów skomplikowanych z punktu technicznego jak i formalno-prawnego – interpretacji zapisów prawa budowlanego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień Stołecznego Konserwatora Zabytków. Podejmujemy się trudnych zadań wymagających wiedzy i doświadczenia.