marek szaniawski architekci warer a0
szaniawskiarchitekci corkscrew house-1
marek szaniawski architekci warer a3
[space height=”60″]

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie.

Pracę nad projektem rozpoczynamy po dostarczeniu adresu inwestycji, oraz planu miejscowego/warunków zabudowy.

OFERTA na wykonanie projektu domu o pow. uż. ok. do 120 – 180 m2.
1. Zakres opracowania
etap a – projekt koncepcyjny opracowywany do momentu akceptacji,
etap b – projekt budowlany – część architektoniczna i konstrukcyjna, instalacje wytyczne/opis, projekt zagospodarowania terenu, charakterystyka energetyczna, do uzyskania pozwolenia na budowę.
Część nieobowiązkowa (w trakcie kiedy projekt jest już złożony w urzędzie),
etap c – projekt wykonawczy część konstrukcyjna,
etap d1 – projekt budowlany: elektryczny, sanitarny,
etap d2 – projekt wykonawczy: elektryczny, sanitarny,
etap f – kosztorys.

2. Terminy realizacji przedmiotu umowy
etap a – 4 tyg.,
etap b – 6 tyg.,

Korzyści z projektu z mami:
– nasze doświadczenie pomoże wybrać optymalne rozwiązania projektowe,
– projekty mające odzwierciedlenie w założonych finansach,
– wsparcie sprawdzonych projektantów innych branż,
– zdalne doradztwo w cenie projektu w trakcie budowy,
– każdy projekt jest nietypowy – jesteśmy do tego przyzwyczajeni – wybierzemy najlepsze rozwiązanie,
– odpowiednio zinterpretujemy zapisy planów miejscowych.

Oferujemy kompleksowy zakres naszych usług:
– doradztwo i analizy związane z zakupem działki budowlanej,
– doradztwo w zakresie określania możliwości technicznych i prawnych planowanych inwestycji,
– opracowania analiz i koncepcji na potrzeby uzyskania – Decyzji o warunkach zabudowy,
– pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych,
– pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu,
– ekspertyzy i inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków,
– koncepcje architektoniczne w oparciu o wytyczne inwestora, przepisy prawa, normy budowlane,
– obsługa w zakresie spraw urzędowych poprzedzających projekt oraz w trakcie trwania projektu,
– przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami władz lokalnych,
– wszelkie uzgodnienia – SANEPID, BHP, PPOŻ, Konserwator zabytków, ZUD,
– uzyskanie pozwolenia na budowę,opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych i projektów aranżacji wnętrz,
– nadzór autorski na budowie (sprawdzenie zgodności prac z projektem i bieżąca pomoc w czasie budowy),
– opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej odbioru robót.

Jesteśmy na rynku od 2001 r. Zrealizowaliśmy wiele projektów budynków nowo-projektowanych, przebudów, rozbudów, zmiany funkcji budynków istniejących. Nasze doświadczenia dotyczyły tematów skomplikowanych z punktu technicznego jak i formalno-prawnego – interpretacji zapisów prawa budowlanego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień Stołecznego Konserwatora Zabytków. Podejmujemy się trudnych zadań wymagających wiedzy i doświadczenia.

Osiągnięcia:
REALIZACJE
FUNKCJONALNOŚĆ
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
KOMPLEKSOWA OFERTA
TERMINOWOŚĆ
[space height=”30″]
[space height=”30″]