TVP zmiana sposobu użytkowania budynku

W 2011 roku podjęliśmy się  opracowania projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej polikliniki z przeznaczeniem na funkcję biurową, znajdującego się na terenie Telewizji Polskiej S. A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. W wyniku likwidacji jednego z budynków TVP, należało szybko dostosować inny budynek do funkcji biurowej. Liczne ograniczenia (brak wentylacji, nieprzepisowe wysokości, ograniczenia pożarowo-ewakuacyjne) zostały zlikwidowane dzięki rozwiązaniom wykonanym na podstawie sporządzonej na nasze zlecenie ekspertyzie pożarniczo-budowlanej. W efekcie zostało uzyskane pozwolenie na budowę i można było przystąpić do realizacji inwestycji.