PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

czyli decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy organ administracji architektoniczno- budowlanej, zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

Wymagania odnośnie projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r.

( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ).

Projekt budowlany zawiera więc podstawowe informacje, w postaci opisów i rysunków oraz dokumenty formalno- prawne.

PROJEKT WYKONAWCZY, wykonany na bazie projektu budowlanego, stanowi jego rozwinięcie i uszczegółowienie.

Zawiera, w zależności od potrzeb, dodatkowe rysunki wszystkich nietypowych rozwiązań i detali architektonicznych związanych z budynkiem lub zagospodarowaniem działki ( np. rysunki balustrad, detale wykończenia lub wykonania schodów, detal kominka, detale ogrodzenia, rysunki tarasów i wykończenia balkonów, detale związane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej i inne ).

(cyt: źródło internet)

Tags:

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress