sli-2
szaniawskiarchitekci hancza-77
szaniawskiarchitekci hancza-39
szaniawski architekci ludna ropki osrodek-3
szaniawski architekci ludna energooszczedny 7
szaniawski architekci ludna energooszczedny 5
[space height=”60″]

Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi projektami domów o prostej formie STODOŁY POLSKIEJ, projektowanych i budowanych poza miastem, często w krajobrazie tradycyjnej polskiej wsi.
Z jednej strony tradycja, osadzenie w krajobrazie, z drugiej strony nowoczesność rozwiązań
pozwala zrealizować marzenia Inwestora bez żadnych kompromisów.
Nasze domy to połączenie tradycji z nowoczesnymi technologiami zapewniającymi nie tylko współczesne wymagania dotyczące energooszczędności ale także komfortu i łatwości użytkowania.
Wysokie wymagania stawiane współczesnym domom jak również indywidualne potrzeby Inwestora wymuszają zastosowanie takich rozwiązań jak energooszczędna stolarka okienna, źródło ciepła w postaci pompy ciepła, wentylacja mechaniczna z rekuperacją oraz elementami domu inteligentnego. Instalacje, technologia, wszystkie aspekty funkcjonowania domu zostały podporządkowane idei domu przyjaznego w użytkowaniu, prostemu w obsłudze.
W zgodzie z tą myślą, stosowane są materiały tradycyjne, dostępne lokalnie i obecnych w architekturze i krajobrazie.
Naturalną konsekwencją tych rozwiązań jest

To dzięki prostej, tradycyjnej bryle domu i czytelnemu układowi pomieszczeń dwukondygnacyjna przestrzeń części dziennej nowoczesnego domu może zostać zawarta w tej formie.

Pracę nad projektem rozpoczynamy po dostarczeniu adresu inwestycji, oraz planu miejscowego/warunków zabudowy.

OFERTA na wykonanie projektu domu.
1. Zakres opracowania
etap a – projekt koncepcyjny opracowywany do momentu akceptacji,
etap b – projekt budowlany – część architektoniczna i konstrukcyjna, instalacje wytyczne/opis, projekt zagospodarowania terenu, charakterystyka energetyczna, do uzyskania pozwolenia na budowę.
Część nieobowiązkowa (w trakcie kiedy projekt jest już złożony w urzędzie),
etap c – projekt wykonawczy część konstrukcyjna,
etap d1 – projekt budowlany: elektryczny, sanitarny,
etap d2 – projekt wykonawczy: elektryczny, sanitarny,
etap f – kosztorys.

2. Terminy realizacji przedmiotu umowy
etap a – 4 tyg.,
etap b – 6 tyg.,

Korzyści z projektu z mami:
– nasze doświadczenie pomoże wybrać optymalne rozwiązania projektowe,
– projekty mające odzwierciedlenie w założonych finansach,
– wsparcie sprawdzonych projektantów innych branż,
– zdalne doradztwo w cenie projektu w trakcie budowy,
– każdy projekt jest nietypowy – jesteśmy do tego przyzwyczajeni – wybierzemy najlepsze rozwiązanie,
– odpowiednio zinterpretujemy zapisy planów miejscowych.

Oferujemy kompleksowy zakres naszych usług:
– doradztwo i analizy związane z zakupem działki budowlanej,
– doradztwo w zakresie określania możliwości technicznych i prawnych planowanych inwestycji,
– opracowania analiz i koncepcji na potrzeby uzyskania – Decyzji o warunkach zabudowy,
– pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych,
– pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu,
– ekspertyzy i inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków,
– koncepcje architektoniczne w oparciu o wytyczne inwestora, przepisy prawa, normy budowlane,
– obsługa w zakresie spraw urzędowych poprzedzających projekt oraz w trakcie trwania projektu,
– przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami władz lokalnych,
– wszelkie uzgodnienia – SANEPID, BHP, PPOŻ, Konserwator zabytków, ZUD,
– uzyskanie pozwolenia na budowę,opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych i projektów aranżacji wnętrz,
– nadzór autorski na budowie (sprawdzenie zgodności prac z projektem i bieżąca pomoc w czasie budowy),
– opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej odbioru robót.

Jesteśmy na rynku od 2001 r. Zrealizowaliśmy wiele projektów budynków nowo-projektowanych, przebudów, rozbudów, zmiany funkcji budynków istniejących. Nasze doświadczenia dotyczyły tematów skomplikowanych z punktu technicznego jak i formalno-prawnego – interpretacji zapisów prawa budowlanego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień Stołecznego Konserwatora Zabytków. Podejmujemy się trudnych zadań wymagających wiedzy i doświadczenia.

Osiągnięcia:
REALIZACJE
FUNKCJONALNOŚĆ
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
KOMPLEKSOWA OFERTA
TERMINOWOŚĆ
[space height=”30″]
[space height=”30″]