Polityka prywatności

Zakres

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI szanuje prawo każdej osoby fizycznej do prywatności. Nasza polityka w tym zakresie wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy dane osobowe, a także, w jaki sposób każda osoba, której dane przetwarzamy, może podejmować decyzje, co do sposobu ich wykorzystania.. MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI dostarcza swoim klientom produkty, które czasami mogą zawierać dane osobowe. Podczas wykonywania swoich zadań, w odniesieniu do danych osobowych, przestrzegamy zasad ustalonych w opisanej poniżej polityce prywatności.
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następujące znaczenie zdefiniowanych zwrotów:

Dane osobowe – Informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej,

Potencjalny klient – firma (lub jej przedstawiciel), z którą MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI pozostaje w kontaktach handlowych, jednak nie zawarł do tej pory żadnej umowy

Klient – firma (lub jej przedstawiciel), z którą MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI zawarł umowę i na rzecz, której świadczy usługi
Zbieranie informacji

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI zbiera dane osobowe, takie jak imię, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, dane dotyczące zachowań zakupowych, danych demograficznych zarówno drogą elektroniczną jak i poza nią. Proces ten odbywa się poprzez naszą stronę internetową, naszych partnerów, źródła publiczne oraz zbiory danych udostępnione komercyjnie. Do celów wymienionych poniżej, dane osobowe mogą być przechowywane w postaci umożliwiającej ustalenie tożsamości osób, do których się odnoszą.

Dane osobowe mogą być gromadzone drogą elektroniczna poprzez kwestionariusze znajdujące się na naszych stronach internetowych., jak również we współpracy z potencjalnymi i obecnymi klientami MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI. Działania te mają nam pomóc efektywnie realizować cele biznesowe. „Przeszukiwanie” danych osobowych może nastąpić w momencie, rejestracji w bezpłatnych próbnych serwisach, subskrypcji informacji o określonych produktach i usługach lub też w przypadku brania udziału w specjalnej ofercie lub konkursie organizowanym przez MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI.

Możemy także użyć techniki cookies dla zidentyfikowania osób wielokrotnie odwiedzających nasze strony internetowe oraz dla zebrania danych statystycznych, które pozwolą uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkowników.
Przetwarzanie danych
– MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI, może przetwarzać dane osobowe w celu:

– realizacji projektów i analiz

– reklamy swoich produktów i usług

– rozwoju produktów oraz ich testowania

– potwierdzania tożsamości oraz ograniczania oszustw

– wspierania relacji z klientami

– planowania pracy, zarządzania oraz podejmowania decyzji strategicznych

– utrzymania jakości i integralności danych oraz ich uaktualniania i oceny

Wszelkie dane osobowe, jakie posiada MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnie wypełnionych kwestionariuszy są przetwarzane zgodnie z zakresem oświadczenia dotyczącym przetwarzania i ujawniania tych danych, zawartym w tych kwestionariuszach.

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI może także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa lub w związku z postępowaniem sądowym.
Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy ma możliwość dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Może to uczynić w każdej chwili przez kontakt z MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI. Każdy może też odmówić korzystania z rozwiązań takich jak cookies.
Kontakt z nami

Każdy, kto chce otrzymać informacje dotyczące naszej działalności, poprawić swoje dane osobowe lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie powinien skontaktować się z MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI pisząc na adres:

MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI
ul. Ludna 10 m. 13
00-414 Warszawa

lub drogą mailową na adres: biuro(at)szaniawskiarchitekci.pl
Pozostałe istotne informacje

· Wypełnianie zobowiązań – Bazy danych osobowych MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI zostały zarejestrowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wprowadziliśmy rozwiązania zapewniające kompleksowe wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych aktów prawnych.

· Cookies – Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika w taki sposób by każdorazowo, gdy odwiedzi strony internetowe https://szaniawskiarchitekci.pl  zawierające technologię cookies, był informowany o możliwości otrzymania plików cookies. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru i akceptacji tej technologii. Szczegóły wyjaśniające zasady działania cookies są dostępne na http://www.cookiecentral.com.

· Inne strony internetowe – Strona internetowa https://szaniawskiarchitekci.pl może zawierać linki do innych stron, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie obejmuje ich nasza polityka prywatności. W momencie wejścia na inną stronę za pomocą wspomnianych linków operatorzy odwiedzonych stron mogą zbierać dane osobowe na swój własny użytek i zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej.

· Zmiany własnościowe – W trakcie rozwoju MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI mogą nastąpić zmiany własnościowe w ramach grupy MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI, zmiany jego udziałowców, wśród spółek zależnych i oddziałach. W tego typu sytuacji, dane osobowe są traktowane jako własność firmy, która podlega transferowi. W przypadku zaistnienia tej sytuacji, nowy właściciel ma obowiązek spełnić wszystkie zobowiązania wynikające z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (oraz przepisów wykonawczych), na poziomie świadczonym przez MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI do czasu zmiany.

· Bezpieczeństwo – Kwestie związane z zabezpieczeniem danych osobowych mają priorytetowe znaczenie w działalności MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI. Dokonujemy wszelkich koniecznych inwestycji dla utrzymania naszych stron internetowych oraz systemów informatycznych bezpiecznymi oraz dla zapobieżenia możliwości uzyskania dostępu do danych osobowych przez jakiekolwiek osoby niepowołane.

· Zmiany w naszej polityce prywatności – MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI zastrzega sobie prawo do aktualizacji i korygowania swojej polityki prywatności. Wszelkie zmiany, jakie mogą być wprowadzone do naszej polityki prywatności zostaną ogłoszone na tej stronie i zawierać będą wyraźne zaznaczenie daty wprowadzenia zmiany.

Data wydania: 28.10.2008
Aktualizacja danych kontaktowych: 10.01.2010

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress