Category: Uncategorized

Hańcza

Prezentujemy naszą kolejną realizację – drewniany budynek gospodarczy wybudowany na Suwalszczyźnie w pobliżu jeziora Hańcza. Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora nawiązuje swoim charakterem do okolicznych zabudowań. Dach jest pokryty wiórem osikowym, elewacja drewniana na niej znajdują się elementy tynkowane i malowane na biało i cokół z polnego kamienia łupanego.

http://szaniawskiarchitekci.pl/?portfolio=765-2

TVP zmiana sposobu użytkowania budynku

W 2011 roku podjęliśmy się  opracowania projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej polikliniki z przeznaczeniem na funkcję biurową, znajdującego się na terenie Telewizji Polskiej S. A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. W wyniku likwidacji jednego z budynków TVP, należało szybko dostosować inny budynek do funkcji biurowej. Liczne ograniczenia (brak wentylacji, nieprzepisowe wysokości, ograniczenia pożarowo-ewakuacyjne) zostały zlikwidowane dzięki rozwiązaniom wykonanym na podstawie sporządzonej na nasze zlecenie ekspertyzie pożarniczo-budowlanej. W efekcie zostało uzyskane pozwolenie na budowę i można było przystąpić do realizacji inwestycji.